Mitsubishi Community of Thailand (ชมรมคนรักมิตซู)

Marketplace : ซื้อ,ขาย,แลกเปลี่ยน ตลอด 24 ชม. => ศูนย์รวมซื้อขาย : อู่สี,เครื่องเสียง,และอื่นๆที่ไม่เกี่ยวข้องกับรถยนต์ => ข้อความที่เริ่มโดย: sandglas ที่ 24/07/2017, 11:08:30

หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 24/07/2017, 11:08:30
หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com) แบ่งแยกชนิด ได้ 3 แบบ คือ
(https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8716.jpg)

(https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%871.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%872.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%873.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%874.jpg)       

(https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8751.jpg)     (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%876.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%877.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%878.jpg)

(https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%879.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8710.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8711.jpg)      (https://www.หม้อแปลงไฟ.com/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%A3%E0%B8%87%E0%B8%AA%E0%B8%B9%E0%B8%8712.jpg)
1.หม้อแปลงชนิดแกนเหล็ก (Iron Core Transformer) หม้อแปลงไฟฟ้าชนิดนี้ใช้แผ่นเหล็กชนิดบางหลายๆแผ่นซ้อนกันเป็นชั้นๆ ส่วนใหญ่จะใช้เป็นลักษณะรูปตัว E กับ ตัว I ประกอบกันเป็นแกนซึ่งส่วนใหญ่จะใช้ในงานทั่วไปที่มีความถี่ของไฟฟ้าไม่สูงมากเท่าไหร่ เช่น หม้อแปลงในงานส่งกำลังไฟฟ้าหรือหม้อแปลงแปลงแรงดันไฟฟ้า (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com)ตามบ้านเรือนทั่วไป เป็นแรงดันต่ำๆตามที่ต้องการ หม้อแปลงชนิดนี้จึงมีประสิทธิภาพสูงที่สุดในการเปลี่ยนแปลงแรงดันไฟฟ้า

2.หม้อแปลงชนิดแกนเฟอร์ไรท์ (Ferrite Core Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้จะทำงานในระบบไฟฟ้าที่มีความถี่สูงขึ้นกว่าหม้อแปลงแบบชนิดแกนเหล็ก เช่น ในเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุหรือในวงจรสวิตชิ่ง เพราะกระแสไฟฟ้ามีความถี่สูงจึงไม่สามารถใช้หม้อแปลงชนิดแกนเหล็กได้

3.หม้อแปลงชนิดแกนอากาศ (Air Core Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้จะใช้ความถี่ไฟฟ้าสูงมากๆ เช่นในเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุความถี่สูง

ยุหรือในวงจรสวิตชิ่ง เพราะกระแสไฟฟ้ามีความถี่สูงจึงไม่สามารถใช้หม้อแปลงชนิดแกนเหล็กได้

3.หม้อแปลงชนิดแกนอากาศ (Air Core Transformer) หม้อแปลงชนิดนี้จะใช้ความถี่ไฟฟ้าสูงมากๆ เช่นในเครื่องรับเครื่องส่งวิทยุความถี่สูง


หม้อแปลงแบ่งออกตามการใช้งานของระบบไฟฟ้ากำลังได้ 2 แบบคือ หม้อแปลงไฟฟ้า (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com)ชนิด 1 เฟส และหม้อแปลงไฟฟ้า 3 เฟส (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com) ใช้ในการแปลงระดับไฟฟ้าโดยแหล่งจ่ายที่ต่อเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแหล่งจ่ายชนิด 3 เฟส ซึ่งระบบ 3 เฟสเป็นระบบที่ใช้กันอย่างแพร่หลาย

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ


คุณ จิรวัฒน์ 081-134-4888

คุณ นภาพร 081-946-4344


 

 
บริษัท บางกอกพัฒนา หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

78 ซ.เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Tel: 02-416-2957-8
Fax: 02-416-2891
E-mail: info@bkptransformer.com
E-mail: bkptransformer@hotmail.com
Website: http://www.หม้อแปลงไฟ.com (http://www.หม้อแปลงไฟ.com)   
Website: http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com)

Keyword:                หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com)               ราคาหม้อแปลงไฟฟ้า (http://www.xn--72c3bnfv7ap4n4a8b.com)
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 26/07/2017, 18:27:54
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 27/07/2017, 10:15:37
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 31/07/2017, 12:15:33
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 3/08/2017, 13:01:31
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 6/08/2017, 11:19:50
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 9/08/2017, 10:47:19
undefined
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 17/08/2017, 19:27:00
undefined
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 18/08/2017, 13:55:34
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 20/08/2017, 14:22:15
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 21/08/2017, 18:12:04
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 22/08/2017, 17:35:29
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 29/08/2017, 14:26:05
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 6/09/2017, 18:09:08
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 7/09/2017, 16:31:05
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 14/09/2017, 16:00:39
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 26/09/2017, 17:42:36
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 28/09/2017, 13:34:50
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 3/10/2017, 18:44:47
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 5/10/2017, 12:47:51
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 11/10/2017, 12:22:43
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 15/10/2017, 20:01:13
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 19/10/2017, 13:11:04
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 30/10/2017, 13:47:02
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 8/11/2017, 18:01:12
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 22/11/2017, 15:28:42
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 5/12/2017, 18:20:03
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 4/01/2018, 19:39:25
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 14/03/2018, 11:46:02
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 22/03/2018, 21:29:51
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 8/04/2018, 19:41:15
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 30/04/2018, 16:35:34
undefined
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 28/07/2018, 14:31:18
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: Re: บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
เริ่มหัวข้อโดย: sandglas ที่ 24/11/2018, 18:14:25
ขออนุญาต อัพเดทกระทู้ สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่กระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 29/04/2021, 13:30:05
โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ


(https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg)


โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า บริษัท บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ผลิตและจำหน่าย ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้า ทั้งในประเทศและส่งออกต่างประเทศ นอกจากนี้ยังการมีบริการลูกค้าที่ครบวงจร โดยสามารถให้คำแนะนำกับลูกค้าก่อนการจัดจำหน่ายหม้อแปลง รวมถึงบริการอำนวยความสะดวกกับลูกค้าหลังการซื้อขาย อีกทั้งยังให้บริการตรวจเช็คสภาพหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งานและซ่อมแซมหม้อแปลงตลอด 24 ชม. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้น

ในการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้าให้สามารถใช้งานได้อย่างคุ้มค่าและมีความแข็งแรงทนทานนั้น ต้องผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง ทางบริษัทจึงต้องคัดเลือกวัสดุที่ใช้ในการผลิตอย่างละเอียดทุกชิ้นโดยวิศวกรที่มีความเชี่ยวชาญและมีประสบการณ์สูง นอกจากนี้วัสดุของทางบริษัทยังนำมาจากทั้งในประเทศและนำเข้าจากต่างประเทศ และที่สำคัญคือจำเป็นต้องมีมาตรฐานอุตสาหกรรมในการผลิต เช่น ตัวถังของหม้อแปลงจะต้องทำขึ้นมาจากเหล็กกล้าเพื่อป้องกันการรั่วซึมและมีความยืดหยุ่น อีกทั้งแกนเหล็กของหม้อแปลงจะต้องตอบสนองต่อเส้นแรงแม่เหล็กไฟฟ้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ แม้แต่การพันคอลย์ที่ถูกต้องก็เป็นสิ่งจำเป็นเพราะจะสามารถช่วยลดปัญหาไฟฟ้าลัดวงจรหรือแรงดันฟ้าผ่าได้

หม้อแปลงทุกชิ้นที่ถูกผลิตจากโรงงานของเรามีคุณภาพได้มาตรฐาน ทางบริษัทจึงมีการทดสอบตามที่มาตรฐานกำหนดและมีการทดสอบเฉพาะแบบกับหม้อแปลงทุกหม้อก่อนจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าในราคาที่สมเหตุสมผล ทางบริษัทยังมีบริการอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าทุกท่านหลังการขาย อาทิ สินค้าทุกชิ้นมีการรับประกันถึง 3 ปี และยังมีบริการตรวจสอบสภาพหม้อแปลงตลอดอายุการใช้งาน อีกทั้งมีการซ่อมแซมหรือเปลี่ยนหม้อแปลงสำรอง ในกรณีหม้อแปลงชำรุดโดยไม่เสียค่าใช้จ่าย นอกจากนี้ บริษัท บางกอกพัฒนาหม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด ยังมีบริการรองรับ 24ชั่วโมง เพื่อความราบรื่นในการดำเนินธุรกิจของลูกค้าทุกท่าน

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ จิรวัฒน์ 081-134-4888

คุณ นภาพร 081-946-4344 

บริษัท บางกอกพัฒนา หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

78 ซ.เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Tel: 02-416-2957-8
Fax: 02-416-2891
E-mail: info@bkptransformer.com
Website: https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net (https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net)   
Website: https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net

Keyword:                     หม้อแปลงไฟฟ้า                     หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net)
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 29/04/2021, 20:48:05
หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง


(https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg)


ผู้ผลิตจำหน่าย ให้เช่า ซ่อมบำรุง ดูแลหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงทุกชนิด ผลิตด้วยขดลวดทองแดงคุณภาพสูง ราคาพิเศษพร้อมส่วนลดเพิ่ม งานด่วนรับสินค้าภายใน 3 วัน  หม้อแปลงไฟฟ้า » 50 kVA  หม้อแปลงไฟฟ้า » 100 kVA   หม้อแปลงไฟฟ้า » 160 kVA  หม้อแปลงไฟฟ้า » 250 kVA  หม้อแปลงไฟฟ้า » 315 kVA      หม้อแปลงไฟฟ้า » 400 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า » 500 kVA  หม้อแปลงไฟฟ้า » 630 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า » 800 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า» 1000 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า » 1250 kVA  หม้อแปลงไฟฟ้า 1500 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า » 2000 kVA      หม้อแปลงไฟฟ้า 2500 kVA หม้อแปลงไฟฟ้า 3000 kVA   

ฟรี ค่าทดสอบจากการไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้ามีปัญหาภายใน 1 เดือน เปลี่ยนเครื่องใหม่ทันที

ฟรี หม้อแปลงสำรองใช้งาน กรณีหม้อแปลงมีปัญหา

ฟรี ค่าแรงทุกกรณีตลอดอายุรับประกัน

ฟรี ขนส่งกรุงเทพๆและปริมณฑล ระยะทางไม่เกิน 200 กิโลเมตร

ฟรี ค่าขนส่งทั่วประเทศเมื่อสั่งซื้อหม้อแปลงขนาด 500 kVA ขึ้นไป

มั่นใจในมาตรฐานสากล หม้อแปลงไฟฟ้าคุณภาพ รับประกันเต็ม Kva ทุกเครื่อง 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ จิรวัฒน์ 081-134-4888

คุณ นภาพร 081-946-4344

 บริษัท บางกอกพัฒนา หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

78 ซ.เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Tel: 02-416-2957-8
Fax: 02-416-2891
E-mail: info@bkptransformer.com
Website: https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net (https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net)   
Website: https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net

Keyword:                     หม้อแปลงไฟฟ้า (https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net)                     หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 1/05/2021, 02:30:04
เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ


(https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net/images/editor/%E0%B8%AB%E0%B8%A1%E0%B9%89%E0%B8%AD%E0%B9%81%E0%B8%9B%E0%B8%A5%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%9F%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B21.jpg)


เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ให้เช่าหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงและแรงต่ำทุกขนาด 1เฟสหรือ 3เฟส ให้เช่าทั้งขนาดเล็กและขนาดใหญ่ เช่าได้ทั้งระยะสั้น และระยะยาว สำหรับหน่วยงานก่อสร้าง งานแสดงสินค้า พร้อมบริการหลังการขายบริการตรวจเช็คหม้อแปลงไฟฟ้าได้ฟรี ตลอดอายุการใช้งาน โดยทีมงานมืออาชีพ และมีหม้อแปลงไฟฟ้าให้ใช้แทนฟรีระหว่างซ่อม

ให้คำปรึกษาในการเลือกใช้หม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงการดูแลรักษาอย่างถูกวิธี และมีการให้บริการด้วยความรวดเร็วตลอด 24 ชั่วโมง ดำเนินงานทุกขั้นตอนด้วยทีมงานมืออาชีพด้านหม้อแปลงไฟฟ้า รวมถึงหม้อแปลงไฟฟ้าสำรองที่ทางบริษัทจัดเตรียมไว้ให้กับลูกค้าในสถานการณ์ฉุกเฉิน อีกทั้งมีบริการซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าที่ชำรุด เพื่อบริการที่ครบวงจรและสามารถอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้ามากที่สุด

ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง ดูแลบำรุงรักษาหม้อแปลงไฟฟ้า กรองน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า เปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า บริการงานซ่อมครบวงจร รับเปลี่ยนหม้อแปลงไฟฟ้า ตามขนาดกำลังไฟ ติดตั้งอุปกรณ์แรงสูง แรงต่ำ โดยทีมงานมืออาชีพ ในราคายุติธรรม พร้อมการรับประกัน บริษัทมีหม้อแปลงให้ใช้แทนในขณะที่หม้อแปลงของท่านอยู่ในระหว่างการซ่อม โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ 

หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง หม้อแปลงไฟฟ้า (Transformer)เป็นอุปกรณ์ที่ใช้เปลี่ยนระดับแรงดันให้สูงขึ้นหรือต่ำลงตามต้องการ หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง (https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net)แบบแขวน (เสาเดี่ยว)  หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-160 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,000 kg.) ใช้เสา 12.00 m.  หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 250 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 1,200 kg.) ใช้เสา 12.20 m.แบบนั่งร้าน (เสาคู่)   หม้อแปลง ขนาดตั้งแต่ 50-500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 3,000 kg.) ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 3 m. (ใช้คานยาว 3.45 m.)หม้อแปลง ขนาดไม่เกิน 1,500 kVA (น้ำหนักไม่เกิน 4,500 kg. ใช้เสาคู่ 12 m. ระยะห่างระหว่างเสา 4 m. (ใช้คานยาว 4.60 m.)  สำหรับหม้อแปลง ที่มีน้ำหนักเกิน 4,500 kg. (แต่ไม่เกิน 2,000 kVA) สามารถติดตั้งบนเสาคู่ได้แต่ต้องมีการเสริมเสาค้ำยันตรงกลางคานเพื่อรับน้ำหนักหม้อแปลงอีกเสาหนึ่ง และจะต้องมีวิศวกรโยธา (ระดับสามัญวิศวกร) เซ็นรับรองโครงสร้างดังกล่าวด้วย แบบตั้งพื้น (ลานหม้อแปลง) ใช้สำหรับติดตั้งหม้อแปลง ได้ทุกขนาด kVA อ้างอิงมาตรฐานการติดตั้งของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมติดต่อ

คุณ จิรวัฒน์ 081-134-4888

คุณ นภาพร 081-946-4344

 บริษัท บางกอกพัฒนา หม้อแปลงไฟฟ้า จำกัด

78 ซ.เทียนทะเล19 ถ.บางขุนเทียน-ชายทะเล

ท่าข้าม บางขุนเทียน กรุงเทพ 10150

Tel: 02-416-2957-8
Fax: 02-416-2891
E-mail: info@bkptransformer.com
Website: https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net (https://www.หม้อแปลงไฟฟ้า.net)   
Website: https://www.xn--72c3bnagz3br4c6imb4ci.net

Keyword:                    หม้อแปลงไฟฟ้า                    หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 8/05/2021, 09:12:26
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 9/05/2021, 23:15:55
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 14/05/2021, 17:36:51
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 16/05/2021, 15:38:01
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 17/05/2021, 12:54:02
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 19/05/2021, 00:20:19
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 20/05/2021, 18:48:12
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 21/05/2021, 03:19:43
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 21/05/2021, 23:52:00
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 23/05/2021, 12:32:57
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 24/05/2021, 12:39:48
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 30/05/2021, 21:17:44
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 2/06/2021, 11:01:48
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 2/06/2021, 15:25:32
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 3/06/2021, 01:00:03
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 5/06/2021, 21:57:54
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 6/06/2021, 11:55:44
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 6/06/2021, 11:57:48
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 6/06/2021, 13:31:28
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 9/06/2021, 12:58:19
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 10/06/2021, 13:07:39
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 12/06/2021, 12:51:51
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 16/06/2021, 01:49:51
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 16/06/2021, 16:33:52
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 20/06/2021, 01:30:01
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 21/06/2021, 15:46:39
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 24/06/2021, 07:00:06
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 29/06/2021, 00:45:57
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 2/07/2021, 11:22:15
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 7/07/2021, 00:03:50
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 8/07/2021, 04:36:50
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 10/07/2021, 08:08:19
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 10/07/2021, 21:08:17
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 17/07/2021, 06:23:55
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 22/07/2021, 03:03:57
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 23/07/2021, 23:24:36
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 24/07/2021, 23:31:00
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 26/07/2021, 10:24:25
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 31/07/2021, 09:42:39
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 31/07/2021, 15:45:56
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 3/08/2021, 14:24:46
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 3/08/2021, 21:15:56
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 4/08/2021, 16:44:09
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 6/08/2021, 09:28:07
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 7/08/2021, 22:21:50
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 8/08/2021, 07:13:49
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 13/08/2021, 07:30:21
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 13/08/2021, 23:44:16
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 15/08/2021, 14:45:42
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 16/08/2021, 14:39:59
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 18/08/2021, 21:32:22
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 31/08/2021, 01:19:59
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 31/08/2021, 13:53:39
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 3/09/2021, 14:15:45
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 4/09/2021, 08:43:58
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 5/09/2021, 07:08:27
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 5/09/2021, 19:35:24
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 7/09/2021, 19:01:36
ดันกระทู้
หัวข้อ: หม้อแปลงไฟฟ้า หม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูงจากขดลวดทองแดงคุณภาพสูง
เริ่มหัวข้อโดย: deelawade83 ที่ 10/09/2021, 21:42:13
ดันกระทู้
หัวข้อ: เช่าหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมหม้อแปลงไฟฟ้าแรงสูง บริการงานซ่อมครบวงจรโดยทีมงานมืออาชีพ
เริ่มหัวข้อโดย: ditporntipa ที่ 11/09/2021, 21:34:48
ดันกระทู้
หัวข้อ: โรงงานหม้อแปลงไฟฟ้า ซ่อมแซมหม้อแปลงไฟฟ้าในประเทศและส่งของออกต่างประเทศ
เริ่มหัวข้อโดย: phajulapat ที่ 11/09/2021, 23:30:01
ดันกระทู้